Лого ашиглах

Холбооны Лого ашиглах ба Гишүүнчлэлийн логог ашиглах

Манай лого, гишүүнчлэлийн лого нь зөвхөн одоогийн гишүүд л ашиглахад зориулагдсан.

Одоогийн гишүүд манай логог ашиглаж болно.

Манай логог аливаа сурталчилгааны материал, товхимол, зар сурталчилгааны материал, вэбсайт зэргийг оролцуулан ашиглаж болно.

Та логог хуурамчаар хийх, хууль бусаар хэрэглэх, ямар нэгэн маргаантай байдлаар ашиглах ёсгүй.

Бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, бизнесийн практикийг батлахын тулд аль ч лого ашиглах ёсгүй.

Манай логог гишүүнчлэлгүй болсон хуучин гишүүд ашиглах боломжгүй.

Манай логог ямар ч хууль тогтоомж эсвэл засгийн газрын дүрэм журмыг зөрчиж байгаа аливаа вэбсайтад ашиглаж болохгүй.

Та ямар нэгэн байдлаар логог өөрчилж болохгүй. Өнгө, нягтрал, фонт, хэмжээ, текст, тэмдэг, эсвэл чиг баримжааг өөрчлөх, зэрэг ямар ч өөрчлөлт зөвшөөрөгдөхгүй.

Логонд ямар нэгэн текст эсвэл зургийн элемент нэмэх нь зөвшөөрөгдөхгүй.

Логоны аль ч хэсэг, текст эсвэл зургийн элементийг арилгаж болохгүй.

Логог зөвхөн Холбооны вебсайтын нүүр хуудас ба гишүүнчлэлийн бүртгэлийн хуудсанд хэрэглэнэ.

Та бусад вэбсайтуудын хуудсуудтай холбохын тулд логог ашиглахгүй.

Хэрэв та гишүүн биш бөгөөд ямар нэгэн шалтгаанаар манай логоны аль нэгийг ашиглахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барих ёстой болно. Гишүүн бус бол ямар ч ашиглалтаас өмнө зөвшөөрөл авах шаардлагатай.

 

Монгол Улсын үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн Хумс урлал, Гоо сайхныг дэмжиж ажилладаг цорын ганц байгууллага