Хууль журам

НЭР ҮЗЭХ
Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам шинэчилсэн энд дарж үзнэ үү...
MNS6843:2020 энд дарж үзнэ үү...