Бидний тухай

Заавар зөвлөгөө

"Хумс урлалын мэргэжлийн зөвлөл" байгуулагдлаа.

Монгол Улсын үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн Хумс урлал, Гоо сайхныг дэмжиж ажилладаг цорын ганц байгууллага

Монгол Улсын үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн Хумс урлал, Гоо сайхныг дэмжиж ажилладаг цорын ганц байгууллага