Бидний тухай

Алсын хараа

Монголын Гоо Сайхны салбарын чадамжийг Олон Улсын түвшний стандартад нийцүүлж, мэргэжлийн түвшинд хүргэх

Зорилго

Монгол Улсын гоо сайхны салбарын үйлдвэрлэгчдийг нэгтгэх, салбарын хөгжлийг Олон Улсын түвшинд хүргэх, гоо сайханчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, гоо сайхны стандартыг бий болгох, батлуулах, улс орныхоо хөгжилд салбарын зүгээс бодит хувь нэмрээ оруулах.

Уриа

Шударга нэгдмэл байцгаая

Бид хэн бэ?

Монголын Мэргэжлийн Хумс Урлал, Гоо Сайхны Нэгдсэн Холбоо нь ашгийн бус байгууллага бөгөөд бид бүх гишүүдийн ашиг тусын тулд ажилладаг Төрийн Бус Байгууллага юм. Олон нийт бидний үйлчлэлд итгэдэг ба манай байгууллагын аль ч гишүүн, бүрэн найдвартай гишүүд болсон гэдгээ мэднэ.

Манай бүртгэл нь жагсаалтанд буй гишүүдийнхээ статусыг шалгаж гишүүнчилдэг. Энэ нь гишүүдийн аль нэгнээр найдвартай, таатай үйлчлүүлэх итгэлийг бүрдүүлдэг.

Бид хамгийн сүүлийн үеийн салбарын мэдээ мэдээллийг гишүүддээ байнга хүргэж, тэдэнд тусалснаар, тэдний бизнесийн орлогоо нэмэгдүүлэн хөгжүүлэхэд хувь нэмэр болдог.

ММХУГСНХолбооны гишүүнчлэл нь дэлхийн хумс урлал, гоо сайхны томоохон корпараци, холбоонд нэгдэж Монгол улсын нэрийг түгээн дэлгэрүүлэх  болон гишүүн байгууллагуудыг сурталчлах, бизнесийн түншүүддээ хүрэх боломжийг олгодог.

Гишүүд Холбооны үйл явдалын олон тооны сүлжээний боломжуудаас ашиг олдог. Гишүүд үзэл бодлоо солилцох, шилдэг туршлагыг хуваалцах, эсвэл бизнес эрхлэх нь аль нь ч үзэсгэлэнгийн салбарын гол харилцагчидтай харилцаж, сүлжээгээ өргөтгөх боломжтой.
Холбоо нь үзэсгэлэнгийн салбарын нэгдмэл дуу хоолой бөгөөд засгийн газар хоорондын болон олон улсын байгууллагуудтай яриа хэлцэл явуулж, гол оролцогч талуудад салбарыг дэмжин ажилладаг.

Холбоо нь өөрийн гишүүдийг хумс урлал, гоо сайхны янз бүрийн хөтөлбөрүүдээр хангаж, өнөөгийн үзэсгэлэнгийн салбарт хамгийн их хамааралтай сэдвүүд дээр төвлөрдөг, олон төрлийн үйл явдлыг бүрдүүлнэ.

Холбооны гишүүд Холбооны судалгаа, судалгааны хөтөлбөрүүдэд хандах боломжтой.

Одоогийн байдлаар бид хөгжиж буй хэд хэдэн төлөвлөгөөг боловсруулж, гишүүддээ санал болгож буй үйлчилгээгээ сайжруулж, тун удахгүй зарим сонирхолтой мэдээ мэдээллийг хуваалцахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

 

Монгол Улсын үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн Хумс урлал, Гоо сайхныг дэмжиж ажилладаг цорын ганц байгууллага