Хүлээн зөвшөөрөгдсөн

Монгол Улсын үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Мэргэжлийн Хумс урлал, Гоо Сайхныг дэмжиж ажилладаг цорын ганц байгууллага.

Олон улсын тавцанд

Олон Улсын Мэргэжлийн тэмцээн уралдаан, ажил зуучлал, сургалт, хамтарсан төсөл, үзэсгэлэн яармагт гүүр болж чадна.

Нийгмийн хариуцлага

Монгол улсын хэмжээнд нийгэм рүү чиглэсэн сайн сайхны давалгааг хэрэгжүүлэгч байгууллага

UPCOMING EVENT

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл